evenwicht

Het evenwicht tussen SEO en leesbaarheid

Evenwicht tussen een prettig leesbare tekst en een tekst die goed wordt gevonden door Google blijft nog steeds een continue strijd. Immers, een goede tekst die door niemand gelezen wordt is een waardeloze tekst. Maar een tekst die door veel bezoekers gelezen wordt maar niet leesbaar is, is net zo waardeloos. Lees meer

Preventie fietslampjes

Fietsverlichting en wintertijd

Fietsverlichting onder de aandacht brengen in het kader van de overgang naar de wintertijd. Een ludieke actie van Cordaid Mensen in Nood.

Toename verkeersongelukken

Bij de overgang van de zomer- naar de wintertijd blijkt er een toename te ontstaan in het aantal verkeersongelukken. Mensen worden overvallen door de donkerte als ze weer naar huis gaan na de eerste werkdag in de wintertijd.

Lees meer